Ogólne

Gry menedżerskie na spotkania firmowe

Data dodania: 06-04-2018

Rozmaite kłopoty i problemy w pracy zawodowej czy życiu osobistym, to coś, to jest zupełnie normalne. Różne osoby różnie sobie radzą z próbami ich rozwiązania, niektórym będzie to szło sprawnie, a innym tempo tak szybkie nie będzie. Sporo różnych technik pozwala na to, żeby poznać różne podejścia do tych problemów, a dodatkowo efektywnie wyszukiwać rozwiązania mogące pomóc.

Jedna z takich technik to gry symulacyjne (patrz więcej: http://www.symulacje.edu.pl ), opierającej się na koncentracji na istocie ludzkiej i jej chęciach wymyślania czegoś nowego, lepszego. Wykorzystanie w odpowiedni sposób gier menedżerskich jest możliwością na to, żeby dojść do pomysłów wyróżniających się innowacyjnym podejściem. Technikę, która jest prezentowana można wykorzystywać w rozmaitych celach w biznesie, przykładowo chętnie sięga po niego Human Resources.

W oparciu o dostępne statystyki prawie 80% osób na kierowniczych stanowiskach uznaje symulacje szkoleniowe za jeden z istotniejszych elementów w ich organizacji. Dodatkowo, w firmach, w których dużą wagę się przykłada do zarządzania ludzkimi zasobami, ta właśnie metoda bywa kilka razy częściej stosowana. Daje to możliwość, żeby znacznie szerzej spojrzeć na pracowników i kandydatów, a co się z tym wiąże wybierać najlepszych.

Punktem wyjścia przy metodzie gry strategicznej jest precyzyjna definicja problemu, który się rozwiązuje, wtedy duża część sukcesu będzie załatwiona. Pierwsze pytanie powinno brzmieć, czemu coś trzeba zmienić, a w dalszej kolejności co można zmienić w konkretnym obszarze. Żeby to pytanie zadać, należy stworzyć grupę doświadczonych ekspertów, najlepiej z różnych działów i o różnych kompetencjach.

Metoda, która tu jest pokazywana to przede wszystkim praca warsztatowa, dlatego stworzona grupa musi mieć kompletną wiedzę na temat problemu do rozwiązania. Należy także dać możliwość wypowiedzenia się członkom na temat poruszanego rozwiązania. Różni ludzie mogą zupełnie odmiennie widzieć poszczególne elementy całości, a tym samym mieć później inne pomysły.

Omawiając dokładnie, czym są spowodowane kłopoty i w jakim kierunku będzie się podążać, trzeba zająć się klientem. Przy prowadzeniu rekrutacji jest to po prostu kandydat poszukujący zatrudnienia. Zadaniem zespołu roboczego będzie wczucie się w jego oczekiwania i potrzeby, a następnie potem stworzenie charakterystyki. Ostatni krok symulacji szkoleniowej, zajmujący najwięcej czasu to wymyślanie, i decyzja o wybraniu spośród wielu rozwiązań tego najbardziej odpowiedniego.