Aktualności

Rola związków zawodowych w zakładach pracy

Data dodania: 09-05-2019

Związki zawodowe na terenie Polski codziennie ogrywają niezwykle ważną rolę, w ogólnym procesie kształtowania się gospodarki, funkcjonowania przedsiębiorstw pracy, a przede wszystkim dbają, aby relacja pomiędzy pracownikiem a pracodawcą układała się wzorowo. Dzieje się tak, dlatego, iż związki zawodowe to organizacja posiadająca status prawny, która to została powołana do reprezentowania ochrony zawodowych, ale także do wszelkich interesów i praw pracowników. Każdy związek zawodowy ma możliwość reprezentowania pracownika, jego interesów i pomocy w trudnych sytuacjach. Ta problematyka znajduje swe potwierdzenie, w niemalże półwiekowej tradycji, albowiem wówczas to powstały pierwsze ruchy zawodowe.

Zrzeszanie się związków zawodowych na terenie Polski

Fakt zrzeszania się związków zawodowych dał możliwość działań, które mają określony zakres a także charakteryzują się pewnymi wpływami. Dzięki działaniom związków zawodowych pracownicy mają możliwość wywierać pewne działania na kierunki pracy, mogą podejmować decyzje, jakie dotyczą interesów własnych. Jest tak przede wszystkim, dlatego, że Związki Zawodowe zawsze mają znaczny wpływ na ustalanie proporcji podziału dochodu narodowego, ale także na treść decyzji legislacyjnych. Co więcej związki zawodowe mogą także decydować z zakresu ustawodawstwa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sytuacja prawna związków zawodowych w Polsce

Działalność związków zawodowych na terenie Polski jest kształtowana przez ustawę, która to w art. 12 i art. 59 zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. Ustawa ta także określa podstawowe formy działania związków. Bardzo duże znacznie ma także ustawa w dnia 23 maja 1991 roku, która konkretyzuje treść a także wyznacza dalsze regulacje prawne.

Zasady związków zawodowych

  • Dobrowolność członkostwa
  • Swoboda przynależności do związków
  • Respektowanie woli pracownika
  • Ochrona pracownika
  • Prawo do reprezentowania pracownika
  • Ochrona interesów zbiorowych

Szukasz portalu uniwersalnego z ofertami pracy? Wypróbuj darmową wyszukiwarkę ofert pracy