Czy efektywność pracownika zależy od przełożonego?
Wybór Redakcji

Czy efektywność pracownika zależy od przełożonego?

Posiadanie silnego i zdolnego przełożonego jest kluczowe dla sukcesu Twojej firmy. Dobry przełożony da Ci informację zwrotną, której potrzebujesz, aby się poprawić, pozytywne nastawienie i wsparcie w trudnych chwilach. Dobry przełożony ma również zdolność do zatrudniania najbardziej odpowiednich pracowników dla Twojej firmy.

Informacja zwrotna między przełożonym a pracownikiem

W kilku badaniach badano związek między informacją zwrotną między przełożonymi a podwładnymi a efektywnością działania podwładnych. Informacja zwrotna jest strategią motywacyjną zarządzania, która pozwala kierownikom modyfikować zachowania podwładnych. Jest to często skuteczny sposób zachęcania podwładnych do uświadomienia sobie problemów i odpowiedniego dostosowania swoich nawyków pracy.

Duża liczba uczonych badała wpływ różnych czynników na indywidualną wydajność, takich jak cechy osobowości, styl przywództwa i wartości. Podczas gdy niektóre badania sugerowały, że wiek, płeć i cechy osobowości są istotnymi czynnikami wpływającymi na wydajność jednostki, inne skupiały się na tym, jak informacja zwrotna wpływa na wydajność pracownika.

Nowe badanie oparte na ankiecie przeprowadzonej na 403 chińskich pracownikach badało wpływ negatywnej i pozytywnej informacji zwrotnej od przełożonego na wydajność podwładnych w ramach roli i poza nią. Badanie wykazało, że pozytywna informacja zwrotna pozytywnie wpływa na wydajność podwładnych w ramach roli, podczas gdy negatywna informacja zwrotna negatywnie wpływa na wydajność podwładnych w ramach roli dodatkowej. W badaniu badano również wpływ nastawienia regulacyjnego podwładnego na wpływ informacji zwrotnej od przełożonego.

W badaniu stwierdzono, że koncentracja regulacyjna podwładnego ma moderujący wpływ na wpływ negatywnej informacji zwrotnej od przełożonego na wyniki podwładnych w zakresie roli. Jednakże, wpływ pozytywnej informacji zwrotnej od przełożonego na wyniki podwładnych w ramach roli jest silniej uzależniony od nastawienia podwładnego na promocję. Badanie sugeruje, że oprócz ukierunkowania regulacyjnego podwładnego, przełożeni powinni również przekazywać informacje zwrotne, które są ukierunkowane. Ten rodzaj informacji zwrotnej może pomóc podwładnym poprawić swoje wyniki i zwiększyć ich pewność siebie.

W badaniu stwierdzono, że pozytywna informacja zwrotna pozytywnie wpływa na postawę podwładnych i ich nastawienie do pracy. Stwierdzono również, że negatywna informacja zwrotna od przełożonego może promować wyższą wydajność w roli i pomagać podwładnym w uświadomieniu sobie problemów. Sugeruje również, że przełożeni powinni przekazywać informacje zwrotne w odpowiednim czasie. Ten rodzaj informacji zwrotnej jest ważny, ponieważ informacja zwrotna działa tylko wtedy, gdy jest udzielana z jasnymi celami.

Badanie sugeruje, że pozytywna i negatywna informacja zwrotna może wpłynąć na wydajność pracownika, ale tylko wtedy, gdy jest udzielana w odpowiednim czasie. Ten rodzaj informacji zwrotnej może poprawić wydajność pracownika poprzez zwiększenie jego pewności siebie i samooceny.

Przywództwo jest silnym elementem w ogólnych działaniach przełożonego w zakresie zarządzania

Wśród wielu obowiązków przełożonego, jednym z najważniejszych jest umiejętność przewodzenia innym. Są oni odpowiedzialni za kierowanie, motywowanie i zarządzanie pracownikami w celu osiągnięcia celów działu i firmy.

Zadaniem przełożonego jest utrzymywanie siły roboczej na właściwym torze, motywowanie pracowników do wykonywania zadań i udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych. Musi być w stanie dostosować swój styl przywództwa do potrzeb pracowników, których nadzoruje. Ponadto muszą posiadać dobre umiejętności komunikacyjne, aby skutecznie porozumiewać się ze współpracownikami.

Na przykład, przełożonemu może być łatwiej motywować pracowników poprzez stosowanie zachęt, nagród i kar. Jednak dobry przełożony będzie miał również otwartą linię komunikacji. Jest to kluczowe, ponieważ pracownicy są w stanie pracować efektywnie tylko wtedy, gdy są pewni, że ich szef jest w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby. Przełożony, który waha się, czy dotrzymać obietnic, może stracić swoją wiarygodność.

O ile przełożony może mieć za zadanie wykonywanie bardziej przyziemnych zadań, o tyle kierownik jest raczej odpowiedzialny za działania bardziej strategiczne. Często tworzą plany, które są zatwierdzane przez wyższe kierownictwo. Tworzą również zespoły, które mają zająć się przyszłymi potrzebami. Muszą także komunikować strategie wewnętrznie i zewnętrznie. Ponadto, przełożony może zalecić zmiany pracownikowi na podstawie jego wyników.

Praca przełożonego wymaga oka do szczegółów i intuicyjnego wyczucia, jak najlepiej komunikować się z pracownikami. Osoby o najlepszych umiejętnościach komunikacyjnych mogą być również źródłem zachęty dla pracowników. Mogą również mieć zdolność do pomagania pracownikom w rozwiązywaniu problemów w miejscu pracy, zwłaszcza jeśli posiadają umiejętność słuchania.

Chociaż praca nadzorcy może być bardziej przyziemna niż praca menedżera, istnieje wiele powodów, dla których firmy potrzebują więcej liderów. Na przykład sukces organizacji zależy od jej zdolności do osiągania wyników. Bez odpowiedniego przywództwa zespoły mogą się rozpadać.

Najlepsi przełożeni potrafią dawać przykład i motywować pracowników do pójścia w ich ślady. Ponadto, umiejętności przełożonego w zakresie jasnej i efektywnej komunikacji mogą zadecydować o wydajności zespołu. Krótko mówiąc, umiejętności przywódcze przełożonego są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji.

Superwizja rówieśnicza to opcja, jeśli administratorzy nie mają doświadczenia w terenie

Niezależnie od tego, czy jesteś administratorem, czy rówieśnikiem, musisz wiedzieć kilka ważnych rzeczy o superwizji rówieśniczej. Należy poświęcić czas na zbadanie swojego światopoglądu i kultury podczas interakcji z podopiecznymi. Należy również dowiedzieć się, jakie zasoby są dostępne w danej społeczności. Mogą to być warsztaty, konferencje, zajęcia z zakresu kształcenia ustawicznego i zajęcia wielokulturowe.

Kolejną ważną rzeczą do rozważenia jest poufność. Będziesz musiał znać standardy ustalone przez system prawny i legislacyjny Twojego stanu. To pomoże Ci określić granice poufności treści sesji superwizji. Należy również skonsultować się z prawnikiem w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Możesz również sprawdzić w organie kwalifikacyjnym Twojej instytucji oraz w umowach organizacyjnych wszelkie specyficzne zasady lub procedury dotyczące poufności.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *