Czy warto inwestować w rozwój umiejętności miękkich?
Ciekawostki

Czy warto inwestować w rozwój umiejętności miękkich?

Inwestowanie w rozwój umiejętności miękkich przynosi wiele korzyści dla firmy. Należą do nich umiejętności komunikacyjne, pozytywne myślenie i praca zespołowa. Umiejętności te pomagają również stymulować produktywność.

Umiejętności komunikacyjno-centryczne

Kilka badań wykazało, że warto inwestować w umiejętności komunikacyjno-centryczne. W szczególności poprawiają one jakość komunikacji między pacjentem a lekarzem oraz zwiększają doświadczenie pacjentów. W rzeczywistości umiejętności te są najbardziej poszukiwane przez pracodawców. Są one również dobrym miernikiem tego, czy jesteś dobrym liderem.

Jedną z takich umiejętności jest komunikacja werbalna – cytat ten jest kreacją autorów portalu york-fitness.pl. W rzeczywistości, według badania LinkedIn, 89% specjalistów od talentów uważa, że brak umiejętności miękkich jest błędem w zatrudnianiu. Możesz poprawić swoją komunikację werbalną, czytając książkę lub słuchając arcyciekawego mówcy.

Kolejną umiejętnością jest negocjowanie ze swoimi współpracownikami biznesowymi. Dobry lider będzie potrafił dzielić się pomysłami, przekonywać innych i motywować ich do działania. Dzieje się tak dlatego, że dobry lider potrafi skłonić innych do uwierzenia w swoją wizję. Najważniejszą umiejętnością w negocjacjach jest umiejętność jasnego i przekonującego komunikowania się.

Kilka badań wykazało, że trening umiejętności komunikacyjnych skoncentrowany na relacjach poprawił samoskuteczność lekarza i zadowolenie pacjenta. Ten rodzaj szkolenia poprawił również empatię i wypalenie zawodowe lekarzy. Jednakże szkolenie to nie różniło się od podstawowych pomiarów doświadczenia pacjenta. W rzeczywistości badanie wykazało, że wszyscy świadczeniodawcy odnieśli korzyści z programu.

Najważniejszą częścią szkolenia jest przeniesienie umiejętności do codziennej praktyki. W ostatnich latach szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych stały się bardziej powszechne, zwłaszcza jako szkolenia podyplomowe. Na świecie istnieje wiele modeli stosowanych do szkolenia HCP. Opierają się one na różnych ramach i wytycznych. Programy te obejmują średnio około 8 godzin szkolenia.

Niektóre programy wykraczają poza tradycyjny model szkolenia, włączając ćwiczenia doświadczalne i symulowanych pacjentów. Optymalny efekt szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych ma być uzależniony od kontekstu, w jakim jest ono realizowane. Nadal pozostaje wiele do nauczenia się na temat skuteczności programów szkoleniowych i wdrażania umiejętności do praktyki klinicznej na skalę.

Pomimo tych ograniczeń istnieje kilka obiecujących programów, które zostały opracowane i wdrożone. Należy do nich Przewodnik Calgary-Cambridge, który jest szeroko stosowanym modelem analizy komunikacji świadczeniodawca-pacjent. Model ten został opracowany w celu zapewnienia ram dla analizy komunikacji świadczeniodawca-pacjent.

Praca zespołowa stymuluje produktywność

Rozwijanie umiejętności miękkich w zakresie pracy zespołowej może być świetnym sposobem na zwiększenie produktywności. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy doświadczonym pracownikiem, możesz skorzystać z umiejętności, które zyskujesz dzięki pracy z innymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, poprawę zarządzania czasem, czy po prostu znalezienie partnerów, którzy myślą inaczej, ważne jest, aby skorzystać z możliwości, jakie daje praca zespołowa.

Praca zespołowa zapewnia większe zaangażowanie pracowników, co zwiększa produktywność. Zwiększenie produktywności może pomóc w osiągnięciu celów, redukcji kosztów i zwiększeniu zysków. Posiadanie silnych umiejętności miękkich jest również atrakcyjnym atutem dla pracodawców i może zwiększyć Twoją ścieżkę kariery.

Raport 2020 Workplace Learning podkreśla nacisk na budowanie talentów zorientowanych na ludzi w miejscu pracy. Obejmuje to docenianie ciężkiej pracy i pozytywnych zachowań, a także budowanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.

Posiadanie wspierającego lidera jest kluczowe dla efektywnej pracy zespołowej. Lider powinien zadbać o to, aby pracownicy czuli się komfortowo wyrażając swoje myśli i opinie. Jest to ważne, ponieważ pracownicy, którzy czują, że są oceniani, są bardziej skłonni do tłumienia swoich uczuć.

Dzisiejsze zespoły przynoszą nowe wyzwania i możliwości, ale należy również pamiętać, że współpraca to coś więcej niż buzzword. Jest kluczowym składnikiem innowacji. Wymaga znajomości systemu i procesu, a także umiejętności współpracy.

Dzisiejsze zespoły są bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek i oferują nowe możliwości. Wspierając pracę zespołową, Twoi pracownicy są szczęśliwsi i bardziej wydajni. Praca zespołowa sprawia również, że praca jest bardziej efektywna, co może prowadzić do zmniejszenia kosztów i zwiększenia rentowności.

Praca zespołowa pozwala również czerpać z większej puli wiedzy. Może to być świetny sposób na znalezienie nowych możliwości i zbadanie nowych obszarów działalności. Praca w zespole daje również szansę na poprawę umiejętności komunikacyjnych, co może zwiększyć produktywność i doprowadzić do powstania nowych systemów.

Praca zespołowa jest również ważna dla zaangażowania pracowników. Kiedy członkowie zespołu czują się zaangażowani w wykonywaną pracę, mają większą motywację do pozostania w organizacji. Praca zespołowa może również prowadzić do bardziej produktywnego środowiska pracy, pozytywnego wpływu na pracę i większego poczucia odpowiedzialności.

Pozytywne myślenie

Inwestowanie w pozytywne myślenie to świetny sposób na poprawę ogólnego stanu zdrowia. Może również pomóc Ci w radzeniu sobie ze stresem. Pomaga budować pewność siebie i poprawia życie społeczne. Pozytywne myślenie może również zmniejszyć wskaźniki depresji.

Pozytywne myślenie nie jest czymś, co można zrobić z dnia na dzień. Wymaga ono konsekwencji w nawykach. Pomaga znaleźć środek między pozytywnym a negatywnym. Będziesz musiał również nauczyć się kontrolować swoje emocje.

Pozytywne nastawienie może również poprawić twoje zdrowie sercowo-naczyniowe. Może również zwiększyć twoją odporność na zwykłe przeziębienie. Może również poprawić twoje życie społeczne i poprawić twoją reputację. Będziesz bardziej sympatyczny dla innych ludzi. Pozytywnie myślący są zwykle zachęcający i motywujący. Są również w stanie przetworzyć negatywne aspekty sytuacji i podjąć niezbędne kroki, aby uniknąć ich w przyszłości.

Kiedy czujesz się negatywnie, może być trudno myśleć pozytywnie. Najlepszym sposobem na to jest zastąpienie negatywnych myśli pozytywną wizją. Możesz to zrobić licząc swoje błogosławieństwa i znajdując inne rzeczy, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy.

Pomocne jest również poznanie swoich mocnych stron. Jeśli jesteś w ponurym nastroju, możesz spojrzeć wstecz na przeszłe wyróżnienia, aby wzmocnić swój duch. Możesz również obejrzeć zabawne filmy, aby potwierdzić swoje poczucie humoru. Możesz także wybrać się na spacer w środku dnia, aby uspokoić swój umysł.

Możesz również wypróbować gry związane z pozytywnym myśleniem. Ćwiczenia te pomogą Ci rozwinąć umiejętności pozytywnego myślenia. Pomogą Ci również zidentyfikować najlepsze mocne strony, które posiadasz.

Niektóre przykłady gier poprawiających Twoje pozytywne myślenie to gra w bilans jajka i ćwiczenia SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-based).

Pozytywne nastawienie jest również ważne w miejscu pracy. Pomaga rozwijać dobrą współpracę w zespole i tworzyć pozytywne środowisko pracy. Optymistyczni pracownicy są bardziej skłonni do podejmowania wyzwań. Mogą też być pierwszymi kandydatami na stanowiska kierownicze.

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, próbując poprawić swoje umiejętności pozytywnego myślenia, jest bycie konsekwentnym. Jest to trudny proces i może zająć trochę czasu.

ROI

Inwestowanie w umiejętności miękkie to dobry sposób na wzmocnienie swojego biznesu. Umiejętności miękkie są podstawą biznesu skoncentrowanego na kliencie, dlatego ważne jest, aby inwestować w swoich pracowników. Pomoże to Twojej firmie poprawić wskaźniki obsługi klienta, co poprawi wynik finansowy. Pomoże to również pracownikom poprawić ich krytyczne myślenie i umiejętności komunikacyjne oraz stworzyć kulturę pracy zespołowej.

Kluczem jest upewnienie się, że program szkolenia umiejętności miękkich jest zgodny z celami firmy. Inwestowanie w rozwój zawodowy pomoże Ci również zmniejszyć potrzebę zatrudniania pracowników na zastępstwo, co pomoże Ci zwiększyć sprzedaż.

Na przykład, jeśli Twój zespół sprzedaży ma problemy z nakłonieniem klientów do zakupu u Ciebie, możesz zainwestować w kurs umiejętności negocjacyjnych. Pomoże to Twoim sprzedawcom poprawić współczynnik konwersji. Możesz również zapewnić swoim pracownikom obsługi klienta szkolenie w zakresie rozwiązywania konfliktów, które pomoże im wypracować trudne sytuacje z rozgniewanymi klientami. Dzięki temu Twoi pracownicy poradzą sobie z problemami i dotrą do źródła problemu.

Istnieje kilka kluczowych metryk, które możesz wykorzystać do zmierzenia ROI rozwoju umiejętności miękkich. Należą do nich kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) oraz koszt szkolenia. Możesz również wykorzystać dane z ankiet pracowniczych lub informacje zwrotne od klientów, aby zmierzyć wpływ szkolenia z zakresu umiejętności miękkich.

Kiedy zaczniesz zbierać dane, ważne jest, abyś upewnił się, że izolujesz efekty swojego programu umiejętności miękkich od innych wpływów. Niektóre ze sposobów, aby to zrobić, obejmują badanie dokumentacji organizacyjnej i stosowanie narzędzi diagnostycznych. Możesz również przeprowadzić grupy fokusowe i wywiady z uczestnikami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystują swoje umiejętności miękkie.

Kolejnym krokiem jest określenie celów i pożądanych rezultatów. Będziesz musiał stworzyć system pomiaru, aby śledzić, jak działa Twoja inicjatywa edukacyjna. Możesz wykorzystać dane ze szkolenia, aby pokazać wpływ, jaki ma ono na Twoją firmę. Możesz również wykorzystać ankiety, grupy fokusowe lub dane obserwacyjne, aby zmierzyć zmianę w zachowaniu.

Korzystając z tego pięciostopniowego procesu, możesz szybko określić ROI swojego programu szkoleniowego z zakresu umiejętności miękkich. Śledząc efekty szkolenia, możesz zobaczyć, jak dobrze działa ono na zwiększenie sukcesu Twojej firmy.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *