Przyszłe kierunki w informatyce
Najpopularniejsze

Przyszłe kierunki w informatyce

Niezależnie od tego, czy jesteś w świecie biznesu, czy w branży IT, jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć o przyszłych kierunkach w IT. Konkretnie powinieneś wiedzieć, jak IT może pomóc Ci w budowaniu Twojego biznesu. Powinieneś także wiedzieć, jakie czynniki powinny wpływać na Twoją strategię IT. Czynniki te mogą obejmować strukturę organizacji IT, interfejs między IT i biznesem oraz wpływ dostosowania IT na wydajność.

Budowanie mostów między personelem IT i biznesowym

Niezależnie od tego, czy szukasz nowego kierownika działu IT, chcesz dokonać przejścia z jednego działu IT do drugiego, czy po prostu próbujesz podnieść morale swoich pracowników, dobry plan komunikacji może być sekretem Twojego sukcesu. Zastosowanie go w praktyce sprawi, że Twoi pracownicy będą uzbrojeni w narzędzia potrzebne do wykonywania swojej najlepszej pracy.

Jak w przypadku każdego dobrego planu komunikacyjnego, pierwszym krokiem jest dokładne poznanie indywidualnych potrzeb i preferencji pracowników. Można to osiągnąć poprzez informowanie ich o celach biura i regularne schmooze wokół biurowego huddle. Umieszczenie pracowników na spójnym harmonogramie może sprawić, że poczują się oni docenieni i zmotywowani. Najlepszym sposobem, aby to się stało jest zaplanowanie regularnych spotkań, gdzie szef może wyjść przed oddziałami i powiedzieć im, co muszą wiedzieć, aby uzyskać ich pracy. Najlepszym sposobem, aby zacząć jest stworzenie listy kontrolnej spotkań pracowników.

Największym wyzwaniem jest doprowadzenie do tego, aby Twoi pracownicy byli na tej samej stronie. Świetnym sposobem na to jest użycie tablicy lub flipcharta do stworzenia zarysu swoich celów i kamieni milowych, do których zmierzasz – ten cytat jest zasługą redakcji portalu paniuroda.pl. Podkreślając najważniejsze cele i kamienie milowe, zauważysz wzrost komunikacji i zaangażowania.

Kluczem do zbudowania najlepszego planu komunikacji jest upewnienie się, że Twoi pracownicy są świadomi najważniejszych celów i kamieni milowych, do których będą dążyć. Wykorzystanie odpowiednich technologii może również zmniejszyć potrzebę trzymania pracowników za rękę i pozwolić im skupić się na ich podstawowych kompetencjach.

Wskaźnik dostosowania i test kwasów efektywności

Wcześniejsze badania mające na celu zapewnienie dostosowania strategii biznesowej i informatycznej opierały się na łączeniu planów biznesowych z planami informatycznymi. Nowsze podejście opiera się na założeniu, że IT odzwierciedla działania biznesowe, natomiast wspólna wiedza dziedzinowa identyfikuje obszary dopasowania. W tym podejściu personel IT i biznesowy używa tych samych terminów i regularnie się komunikuje.

Wyzwania związane z dopasowaniem obejmują zmiany organizacyjne, wiedzę oraz locus of control. Ponadto, na dostosowanie wpływa status IT, zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz społeczne aspekty organizacji.

Badania zidentyfikowały wiele punktów dopasowania pomiędzy biznesem a IT. Alignment Index jest narzędziem, które dostarcza organizacjom miary stopnia dopasowania ich planów informatycznych i biznesowych. Dane te mogą być wykorzystane do identyfikacji obszarów słabego lub silnego dopasowania oraz do wytyczenia strategii.

Alignment Index został opracowany w trzyetapowym procesie. Obejmował on wstępną ocenę przez grupy robocze, ocenę jego ważności oraz pilotażowe wdrożenie w celu zmierzenia wiarygodności. Pilotaż został przeprowadzony od września do listopada 2013 roku. Stwierdzono, że indeks zapewniał użyteczny i solidny pogląd na dostosowanie w danej organizacji. Wyniki zidentyfikowały wspólne cele oddziaływania, ramy współpracy i praktyki oraz wspólne rozumienie terminów gotowości.

Alignment Index posiada pięć subindeksów. Obejmują one wskaźnik ogólny, wskaźniki cząstkowe języka i terminów gotowości oraz ramy i praktyki współpracy.

Struktura IT jest silnie związana ze strategią konkurencyjną

Niezależnie od tego, czy organizacja ma strukturę formalną czy nieformalną, relacje między IT a biznesem są często silnie związane ze strategią konkurencyjną firmy. Badania zidentyfikowały szereg czynników, które mogą wpływać na dopasowanie między biznesem a IT. W szczególności, struktura organizacji IT ma wpływ na zdolność organizacji do dostosowania strategii biznesowej do celów IT.

Ponadto, struktura organizacji IT może mieć również bezpośredni wpływ na zewnętrzną organizację IT. Struktura nieformalna to struktura, która jest bardziej elastyczna niż struktura formalna. W szczególności struktura nieformalna jest strukturą, która jest strukturą opartą na relacjach. Ponadto, struktura nieformalna może być strukturą bardziej efektywną lub trwałą.

Niezależnie od rodzaju struktury, zdolność organizacji do dostosowania strategii biznesowej do celów IT zależy nie tylko od nowego CIO. Wymaga to raczej zmiany kultury organizacyjnej. Oznacza to zmianę sposobu, w jaki personel biznesowy i informatyczny komunikują się ze sobą. Oznacza to również zmianę sposobu, w jaki te dwie grupy używają języka.

Wczesne badania zidentyfikowały szereg czynników, które mogą wpływać na dopasowanie między biznesem a IT. W szczególności, wczesne badania przyglądały się dopasowaniu między potrzebami biznesowymi a priorytetami systemów informacyjnych. Badano również, w jaki sposób IT może wspierać cele strategiczne firmy.

Wpływ dostosowania IT na wydajność

Kilka badań wykazało pozytywny wpływ dostosowania IT na wydajność organizacyjną. Korzyści z dostosowania IT obejmują zwiększoną wydajność, lepszą efektywność operacyjną i zwiększone przychody ze sprzedaży. Jednak mechanizm zarządzania wpływem IT na wydajność pozostaje mniej zrozumiały.

Jedną z najważniejszych cech dostosowania IT do biznesu jest zdolność do wspierania zdolności do reagowania i elastyczności. Dzięki temu organizacje mogą reagować na zmieniające się warunki otoczenia i wykorzystywać nowe możliwości biznesowe.

Dostosowanie IT-biznesu może być osiągnięte poprzez kombinację mechanizmów dostosowania formalnego i społecznego. Dostosowanie formalne może pomóc we wspieraniu zaangażowania organizacyjnego i inspirowaniu pracowników do pracy na rzecz zmian. Dostosowanie społeczne może być ułatwione poprzez częstą komunikację pomiędzy jednostkami biznesowymi a jednostkami IT/IS. Interakcje pomiędzy tymi jednostkami powinny skupiać się na budowaniu zaufania i wzajemnym dzieleniu się wiedzą.

Ostatni przegląd literatury wykazał, że dostosowanie IT-biznesu jest związane z poprawą efektywności operacyjnej, zwiększeniem przychodów ze sprzedaży oraz zwiększeniem wartości dla klienta. MŚP, które mają wyższy poziom dostosowania IT-biznesu są bardziej skłonne do przyjęcia zintegrowanych systemów IT.

Jednak najważniejszą korzyścią wynikającą z dostosowania IT do biznesu jest synergia ze strategią biznesową. Synergia ta pozwala firmom na dzielenie się wiedzą z partnerami, tworzenie nowych możliwości biznesowych oraz ułatwia płynny przepływ informacji. Dostosowanie IT-biznesu może również zmniejszyć negatywne skutki różnic kulturowych.

Badanie wykazało, że dostosowanie IT-biznesu miało pozytywny wpływ na wyniki MŚP, w szczególności w zakresie szybkości reakcji i współpracy strategicznej. Korzyści wynikające z dostosowania IT-biznesu obejmują wspieranie współpracy i zdolności relacyjnej, co pozwala MŚP na osiągnięcie korzyści strategicznych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *