Szacunek w pracy - jak wpływa na atmosferę w firmie?
Najnowsze

Szacunek w pracy – jak wpływa na atmosferę w firmie?

Tworzenie środowiska pracy pełnego szacunku jest ważne, ponieważ pomaga zmniejszyć możliwość wystąpienia mobbingu i molestowania seksualnego. Jeśli chcesz promować atmosferę pełną szacunku, musisz traktować wszystkich równo, niezależnie od rasy, religii, płci czy orientacji seksualnej.

Brak szacunku może prowadzić do mobbingu i molestowania seksualnego

Posiadanie zdrowego środowiska pracy jest ważne. Może ono zapobiegać mobbingowi i molestowaniu seksualnemu. Ale idealne środowisko pracy obejmuje również uprzejmość i grzeczność dla wszystkich członków społeczności zawodowej.

Mobbing w miejscu pracy jest definiowany jako akt negatywnego traktowania przez jedną lub więcej osób. Obejmuje on groźby, zastraszanie i złośliwe plotki.

Cele mobbingu w miejscu pracy często doświadczają obniżonego poczucia dobrostanu i nie są w stanie bronić się przed nadużyciami. Mogą popaść w depresję, odczuwać strach lub unikać miejsca, w którym dochodzi do znęcania się.

Mobbing może również prowadzić do spadku produktywności, absencji, niesłusznych wypowiedzeń i roszczeń prawnych. Kosztuje organizacje pieniądze w postaci rotacji personelu – cytat ten został zaczerpnięty ze strony diy-lab.pl.

Mobbing w miejscu pracy może również prowadzić do zmian instytucjonalnych. Jest to ważny problem społeczny, którym należy się zająć na wszystkich poziomach. Pracodawcy muszą stworzyć i egzekwować zasady miejsca pracy przeciwdziałające mobbingowi.

Niektórzy eksperci definiują mobbing jako powtarzające się zachowanie, które ma na celu wyrządzenie krzywdy fizycznej i psychicznej. Nękanie obejmuje również zastraszanie, groźby i niepożądane używanie komentarzy o charakterze seksualnym.

Znęcanie się może mieć miejsce osobiście, w Internecie lub przez telefon. Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek rodzaju znęcania się w pracy, powinieneś poszukać profesjonalnej pomocy. Możesz również zgłosić ten incydent swojej dorosłej osobie w pracy. Jeśli sprawca odmawia podjęcia jakichkolwiek działań, możesz złożyć skargę i poszukać porady prawnej.

Mobbing w miejscu pracy może być skomplikowanym problemem. Oprócz jasnej polityki przeciwdziałania mobbingowi, pracodawcy muszą stworzyć bezpieczne i harmonijne miejsce pracy. Istnieje wiele dostępnych zasobów, które pomogą poszczególnym osobom poradzić sobie ze stresem i odzyskać siły po mobbingu.

Mobbing w miejscu pracy i molestowanie seksualne mogą dotyczyć zarówno osoby mobbującej, jak i ofiary. Osoby doświadczające molestowania seksualnego powinny porozmawiać z dorosłą osobą w pracy. Może być trudno wiedzieć, jak poradzić sobie z nadużyciem, ale szukanie pomocy może zapobiec przyszłym atakom ze strony prześladowcy.

Rozpoznawanie osiągnięć pracowników

Zapewnienie odpowiedniego uznania dla osiągnięć pracowników jest niezbędne do stworzenia zdrowego i produktywnego miejsca pracy. Jeśli jest to zrobione prawidłowo, uznanie pomaga motywować pracowników do wykonywania ich najlepszej pracy. Buduje również zaufanie, łączy pracowników z organizacją i tworzy pozytywną atmosferę.

Uznanie dla pracowników powinno być określone w czasie i ukierunkowane. Powinno opierać się na wynikach pracy pracownika, określonych punktach odniesienia lub celach i być zgodne z ogólnymi wartościami organizacji. Powinno być również dostosowane do indywidualnych cech osobowości każdego pracownika.

W zależności od potrzeb Twojej organizacji, uznanie pracowników może przybrać formę prywatnych lub publicznych wydarzeń, prezentu, certyfikatu lub spotkania jeden na jeden z pracownikami. Może również przybrać formę postu gratulacyjnego na mediach społecznościowych.

Publiczne uznanie osiągnięć pracowników podnosi morale i działa jako przykład dla innych. Pokazuje również zaangażowanie firmy w ich sukces. Może również pomóc Twojej organizacji wyróżnić się wśród konkurencji.

Kiedy firma to robi, prawdopodobnie doświadcza zwiększonych zysków, wyższej wydajności i mniejszej liczby odejść. To także dobry sposób na zachęcenie do pracy zespołowej i promowanie zdrowego środowiska pracy.

Jedną z najlepszych rzeczy w uznaniu pracowników jest to, że sprzyja ono poczuciu zaufania pomiędzy pracownikami i ich menedżerami. Kiedy pracownicy ufają swoim menedżerom, są bardziej skłonni do zaangażowania w swoją pracę i cięższej pracy. Buduje to również pozytywne środowisko pracy, które zwiększy produktywność i ogólne wyniki biznesowe.

Jeśli Twoja organizacja boryka się z ponurym miejscem pracy, wesołe wydarzenie może być świetnym sposobem na wprowadzenie trochę powagi do miejsca pracy. Impreza towarzyska pozwala również pracownikowi na bycie docenionym w pozytywnym świetle i cieszenie się odrobiną uwagi.

Traktowanie ludzi tak samo bez względu na rasę, religię, płeć czy orientację seksualną

Niezależnie od tego, czy pracujesz w agencji rządowej, czy w prywatnej firmie, musisz być świadomy tego, jak Twoja polityka dotycząca religii i orientacji seksualnej wpływa na atmosferę w miejscu pracy. Pracodawcy są prawnie zobowiązani do dostosowania się do przekonań religijnych pracowników. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może zmusić pracownika do uczestnictwa w zajęciach religijnych lub programach religijnych.

Kilka stanów posiada prawa, które zabraniają pracodawcom dyskryminacji pracowników ze względu na orientację seksualną. Ponadto, rząd federalny posiada osobne prawo, które chroni religijnych pracodawców. Ale nie ma krajowego konsensusu prawnego w kwestii dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Oznacza to, że jeśli uważasz, że twój pracodawca dyskryminował cię ze względu na religię, możesz mieć roszczenie prawne. Będziesz jednak musiał być w stanie wykazać, że pracodawca zrobił to z uzasadnionego powodu.

Oznacza to między innymi, że pracodawca nie może wymagać od ciebie uczestnictwa w zajęciach religijnych lub podpisania świadectwa z podręcznika pracownika, które potępia zachowania homoseksualne. Ponadto, pracodawca nie może zabronić Ci noszenia na biurku symbolu religijnego, takiego jak krzyż.

To samo prawo chroni również pracowników przed dyskryminacją ze względu na rasę, pochodzenie narodowe, tożsamość płciową i informację genetyczną. Istnieją inne prawa, które również mogą chronić pracowników przed dyskryminacją.

Podczas gdy decyzja większości w sprawie Petersona mogła być dobra dla pracodawców, nie odnosiła się do wpływu na sport lub uczelnie. W rzeczywistości większość nie rozważyła nawet wpływu na wolność słowa.

Oznacza to, że jeśli jesteś pracownikiem i czujesz, że byłeś dyskryminowany na podstawie religii, możesz być w stanie pozwać swojego pracodawcę. Jeśli uważasz, że twój pracodawca ogranicza twoją ekspresję religijną w pracy, możesz złożyć skargę.

Tworzenie atmosfery pełnej szacunku

Tworzenie atmosfery pełnej szacunku w pracy jest jednym z najważniejszych sposobów na zmniejszenie stresu w miejscu pracy. Wykazano, że stres negatywnie wpływa na wydajność pracowników. Może również prowadzić do poważnych dolegliwości fizycznych i wysokich wskaźników absencji. Tworzenie atmosfery szacunku w miejscu pracy jest ważne zarówno dla zdrowia pracowników, jak i dla zysków firmy.

Miejsce pracy pełne szacunku sprzyja komunikacji, współpracy i pracy zespołowej. Szanowani pracownicy czują się pewniej, podejmując wyzwania i pracując z rówieśnikami. Szacunek sprzyja również rozwojowi osobistemu i zwiększa zaangażowanie pracowników.

Szacunek w miejscu pracy może zapobiec dyskryminacji, faworyzowaniu i molestowaniu. Może również zwiększyć produktywność, zmniejszyć stres i poprawić zdrowie Twoich pracowników.

Tworzenie atmosfery szacunku w pracy powinno być priorytetem dla każdego pracodawcy. Pracownicy, którzy czują się doceniani w pracy, są bardziej skłonni do pozostania w Twojej firmie na dłużej. Są też bardziej skłonni do osiągania dobrych wyników i zaangażowania w swoją pracę.

Tworzenie atmosfery szacunku w pracy można przeprowadzić bez szerokich zmian formalnych. Menedżerowie powinni po prostu wysłuchać obaw swoich pracowników i odpowiednio się do nich odnieść. Powinni również określić jasne oczekiwania, aby nie dochodziło do nieporozumień.

Szacunek w miejscu pracy może również poprawić dzielenie się wiedzą i pomóc pracownikom radzić sobie w trudnych sytuacjach. Szanujący się pracownicy czują się również bardziej komfortowo pracując ze swoimi rówieśnikami i są bardziej skłonni do dzielenia się pomysłami i współpracy z innymi zespołami.

Tworzenie atmosfery szacunku w pracy nie jest tak trudne, jak się wydaje. Wystarczy modelować zachowanie, które chcesz widzieć, a stworzysz środowisko pełne szacunku.

Pracownicy, którzy czują się docenieni, częściej pozostają w firmie na dłużej i są bardziej skłonni do osiągania dobrych wyników, mając na uwadze cel. Szacunek w pracy może również zwiększyć wydajność, zmniejszyć stres i uczynić miejsce pracy szczęśliwszym.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *